Notifikasi

Tips Dan Panduan Soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1 Dan Jawapan


Cikgu Azman jawapan latihan buku teks matematik tambahan tingkatan 4
Cikgu Azman jawapan latihan buku teks matematik tambahan tingkatan 4 from cikguazmanbukitjalil.blogspot.com

Apa yang Dimaksudkan Dengan Soalan Matematik Tambahan (Additional Mathematics)?

Soalan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) merupakan mata pelajaran yang diwajibkan di sekolah menengah di Malaysia. Mata pelajaran ini merujuk kepada konsep matematik yang lebih tinggi berbanding dengan matematik biasa. Ia melibatkan topik yang lebih teknikal dan rumit seperti Trigonometri, Logaritma, dan Subjek-Subjek Kalkulus. Soalan Matematik Tambahan merupakan subjek yang penting untuk para pelajar yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Apa yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengerjakan Soalan Matematik Tambahan?

Sebelum memulakan mengerjakan soalan Matematik Tambahan, adalah penting bagi para pelajar untuk mengetahui beberapa perkara seperti:

 • Pelajar perlu memahami konsep matematik yang lebih tinggi seperti Trigonometri, Logaritma, dan Subjek-Subjek Kalkulus.
 • Pelajar perlu memahami konsep asas yang diajar seperti ruang dan bahagian-bahagiannya, darab, dan banyak lagi.
 • Pelajar perlu memahami konsep yang lebih maju seperti rumus, persamaan, dan graf.
 • Pelajar juga perlu mempunyai pengetahuan yang baik mengenai algoritma dan cara-cara untuk menyelesaikan masalah.

Soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1 dan Jawapannya

Soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1 merangkumi pelbagai topik seperti Trigonometri, Aljabar, dan Kalkulus. Soalan yang diberikan adalah seperti berikut:

 • Tentukan nilai sin (45°+ 60°) dalam radian.
 • Tuliskan nilai π dengan tepat.
 • Tuliskan formula untuk mencari luas segitiga.
 • Tentukan nilai cos (2π/3).
 • Tentukan kuasa yang sama bagi x2y3.

Jawapan yang sesuai untuk soalan-soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1 adalah seperti berikut:

 • Nilai sin (45°+ 60°) dalam radian ialah 1/2.
 • Nilai π dengan tepat ialah 3.141592653589793.
 • Formula untuk mencari luas segitiga ialah ½bh, di mana b ialah panjang sisi muka dan h ialah tinggi segitiga.
 • Nilai cos (2π/3) ialah -1/2.
 • Kuasa yang sama bagi x2y3 ialah 5.

Cara Mengira Soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1

Untuk menjawab soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1, para pelajar hendaklah memahami konsep asas seperti jumlah, ruang, darab, dan lain-lain. Mereka juga perlu menggunakan formula yang sesuai untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjawab soalan-soalan tersebut:

 1. Tentukan nilai sin (45°+ 60°) dalam radian.
  • Untuk menjawab soalan ini, para pelajar perlu menggunakan formula sin A + sin B = 2sin (A + B)/2 cos (A - B)/2. Jadi, nilai sin (45° + 60°) dalam radian ialah 1/2.
 2. Tuliskan nilai π dengan tepat.
  • Nilai π dengan tepat ialah 3.141592653589793.
 3. Tuliskan formula untuk mencari luas segitiga.
  • Formula untuk mencari luas segitiga ialah ½bh, di mana b ialah panjang sisi muka dan h ialah tinggi segitiga.
 4. Tentukan nilai cos (2π/3).
  • Untuk menjawab soalan ini, para pelajar perlu menggunakan formula cos A = cos (2π + A). Jadi, nilai cos (2π/3) ialah -1/2.
 5. Tentukan kuasa yang sama bagi x2y3.
  • Kuasa yang sama bagi x2y3 ialah 5.

Cara Mudah Mengira Soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1

Para pelajar juga boleh menggunakan cara mudah untuk mengerjakan soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1. Berikut adalah cara mudah untuk mengerjakan soalan-soalan tersebut:

 1. Tentukan nilai sin (45°+ 60°) dalam radian.
  • Untuk menjawab soalan ini, para pelajar boleh menggunakan aplikasi pengira yang terdapat di telefon bimbit. Mereka boleh mencari hasil dengan menaip "sin (45° + 60°)". Hasil yang diperoleh ialah 1/2.
 2. Tuliskan nilai π dengan tepat.
  • Para pelajar boleh menggunakan aplikasi pengira untuk mencari nilai π dengan tepat. Mereka boleh menaip "π" di aplikasi pengira. Hasil yang diperoleh ialah 3.141592653589793.
 3. Tuliskan formula untuk mencari luas segitiga.
  • Formula untuk mencari luas segitiga ialah ½bh, di mana b ialah panjang sisi muka dan h ialah tinggi segitiga.
 4. Tentukan nilai cos (2π/3).
  • Para pelajar boleh menggunakan aplikasi pengira untuk mencari nilai cos (2π/3). Hasil yang diperoleh ialah -1/2.
 5. Tentukan kuasa yang sama bagi x2y3.
  • Kuasa yang sama bagi x2y3 ialah 5.

Kesimpulan

Soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1 merangkumi pelbagai topik seperti Trigonometri, Aljabar, dan Kalkulus. Untuk menjawab soalan-soalan tersebut, pelajar perlu memahami konsep asas seperti jumlah, ruang, darab, dan lain-lain. Mereka juga perlu menggunakan formula yang sesuai untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Pelajar juga perlu menggunakan aplikasi pengira untuk memudahkan kerja mereka. Dengan cara ini, para pelajar dapat menjawab soalan-soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1 dengan lebih mudah dan cepat.


jawapan matematik soalan tambahan tingkatan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.